Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo mời thầu Gói thầu XD2-DATP5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình tại Khu Bắc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”

–         Gói thầu: XD2-DATP5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình tại Khu Bắc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”

–         Thuộc Dự án: Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

–         Nguồn vốn: Nguồn vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước (Nguồn trái phiếu chính phủ)

–         Bên mời thầu: Trung tâm Vệ tinh Quốc Gia

–         Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

–         Thời gian bán HSMT: từ 08:00, ngày 16 tháng 9 năm 2015  đến trước 9:00, ngày 06 tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính).

–         Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Vệ tinh Quốc gia – Tầng 9, tòa nhà Trung tâm, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0437917675 ; Fax: 0437627205

–         Giá bán: 2.000.000 VND (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

–         Thời điểm đóng thầu: 9:00, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Chia sẻ