Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo mời thầu Gói thầu TBA1-XD Thi công xây dựng và Mua sắm thiết bị hạng mục TBA1-VHL

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm Vệ tinh Quốc gia- Tên gói thầu: TBA1-XD “Thi công xây dựng và Mua sắm thiết bị hạng mục TBA1-VHL”

– Tên dự án: Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT: từ 09:30, ngày 19 tháng 12 năm 2014  đến trước 9:30, ngày 30 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Vệ tinh Quốc gia – Tầng 9, tòa nhà Trung tâm, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0437917675 ; Fax: 0437627205

– Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000  đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm Vệ tinh Quốc gia – Tầng 9, tòa nhà Trung tâm, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại:  0437917675;  Fax: 0437627205

– Thời điểm đóng thầu: 9:30, ngày 30 tháng 12 năm 2014

– Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VND(Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)

– Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng. Trường hợp bảo lãnh do một ngân hàng ở nước ngoài phát hành thì phải phát hành thông qua chi nhánh tại Việt Nam hoặc phải được một ngân hàng của Việt Nam có quan hệ đại lý với ngân hàng phát hành xác nhận trước khi gửi bên mời thầu.

– HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30, ngày 30 tháng 12 năm 2014, tại Trung tâm Vệ tinh Quốc gia – Tầng 9, tòa nhà Trung tâm, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trung tâm Vệ tinh Quốc gia kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Chia sẻ