Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thiết kế và chế tạo tên lửa mô hình (thuộc đề tài “Tiếp cận kỹ thuật phóng tên lửa đẩy tầm thấp bằng mô hình vật lý dựa trên cơ sở mẫu tên lửa thử nghiệm TV-01”)

Chủ nhiệm đề tài ThS. Vũ Việt Phương
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2014-2016
Thuộc chương trình Chương trình Vũ trụ
Cán bộ tham gia ThS. Vũ Việt Phương và cộng sự
Tổng kinh phí (triệu đồng)
675
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ