Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thiết kế mô hình thiết bị thử nghiệm động lực học và điều khiển cho robot không gian

Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Xuân Huy
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2016-2016
Thuộc chương trình Đề tài cơ sở dành cho cán bộ khoa học trẻ
Cán bộ tham gia  TS. Lê Xuân Huy, ThS. Phạm Minh Quân
Tổng kinh phí (triệu đồng)
30
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ