Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thiết kế mô hình thí nghiệm lớp vệ tinh pico (Pico Dragon Kit) phục vụ đào tạo chuyên ngành công nghệ vũ trụ

Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Trường Thanh
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2014-2014
Thuộc chương trình Nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (VNSC)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
40
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ