Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thiết kế chi tiết mô hình hệ thống bàn thí nghiệm 2D cho robot không gian

Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Xuân Huy
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2017-2017
Thuộc chương trình Đề tài cơ sở dành cho cán bộ khoa học trẻ
Cán bộ tham gia  TS. Lê Xuân Huy, ThS. Phạm Minh Quân, ThS. Cao Xuân Hiệp và CN. Tăng Quang Minh
Tổng kinh phí (triệu đồng)
30
Tình trạng (09/2017) Đang thực hiện
Chia sẻ