Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Phát triển bộ MicroKit cho lớp vệ tinh Micro quan sát Trái đất phục vụ đào tạo

Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Xuân Huy
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2017-2018
Thuộc chương trình Đề tài độc lập trẻ Viện HL KH&CN VN (VAST)
Cán bộ tham gia  TS. Lê Xuân Huy và cộng sự
Tổng kinh phí (triệu đồng)
500
Tình trạng (09/2017) Đang thực hiện

 

Chia sẻ