Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Phân tích và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các chỉ số thực vật được tính từ ảnh MODIS trong việc theo dõi trạng thái rừng Tây Nguyên

Chủ nhiệm đề tài ThS. Ngô Đức Anh
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2014-2014
Thuộc chương trình Đề tài cơ sở dành cho cán bộ khoa học trẻ
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
40
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ