Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu và thiết kế cảm biến mặt trời có độ chính xác và giá thành sử dụng photodiode

Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Xuân Huy
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2015-2015
Thuộc chương trình Đề tài cơ sở dành cho cán bộ khoa học trẻ
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
30
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ