Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu và đề xuất mô hình tổ chức mới cho Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trên cơ sở Nghị định 54/2016/NĐ – CP

Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Trường Thanh
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2016-2016
Thuộc chương trình Nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (VNSC)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
22
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ