Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite nhiệt dẻo gia cường CFRTP/PEEK vào chế tạo cấu trúc vệ tinh nhỏ ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Xuân Hùng
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2017-2019
Thuộc chương trình Dự án: “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (FIRST) – Bộ KH&CN
Cán bộ tham gia  ThS. Trương Xuân Hùng và cộng sự
Tổng kinh phí (triệu đồng)
2050
Tình trạng (09/2017) Đang thực hiện
Chia sẻ