Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ WebGIS trong lưu trữ và phổ biến ảnh vệ tinh

Chủ nhiệm đề tài Phạm Thành Phú
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2016-2016
Thuộc chương trình Nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (VNSC)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
22
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ