Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu ứng dụng ảnh Radar Sentinel 1 thành lập mô hình số độ cao (DEM) bằng phần mềm mã nguồn mở SNAP

Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Mạnh Hùng
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2016-2016
Thuộc chương trình Nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (VNSC)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
23,6
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ