Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu, tìm hiểu tổng quan về phương pháp xác định trọng tâm và ứng dụng cho vệ tinh có khối lượng dưới 50 kg

Chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Xuân Hùng
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2014-2014
Thuộc chương trình Nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (VNSC)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
40
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ