Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống mô phỏng xác định và điều khiển tư thế vệ tinh quan sát trái đất có độ chính xác cao

Chủ nhiệm đề tài ThS. Vũ Việt Phương
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2014-2016
Thuộc chương trình Chương trình Vũ trụ
Cán bộ tham gia ThS. Vũ Việt Phương và cộng sự
Tổng kinh phí (triệu đồng)
3800
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ