Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu thay đổi nhiệt độ bề mặt đất cho khu vực miền Bắc Việt Nam sử dụng ảnh vệ tinh MODIS – Ứng dụng trong VNSC Data Cube

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hồng Quảng
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2017-2017
Thuộc chương trình Nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (VNSC)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
26,5
Tình trạng (09/2017) Đang thực hiện
Chia sẻ