Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám trong đánh giá thiệt hại của bão đổ bộ vào khu vực ven biển Trung bộ, Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Thanh Ngà
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2014-2016
Thuộc chương trình Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia (NAFOSTED)
Cán bộ tham gia TS. Phạm Thị Thanh Ngà và cộng sự
Tổng kinh phí (triệu đồng)
446
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ