Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu sao già và thiên hà có độ dịch chuyển đỏ lớn

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Tuấn Anh
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2016-2018
Thuộc chương trình Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia (NAFOSTED)
Cán bộ tham gia  TS. Phạm Tuấn Anh và cộng sự
Tổng kinh phí (triệu đồng)
600
Tình trạng (09/2017) Đang thực hiện

 

Chia sẻ