Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu phương pháp tính toán tham số cho bài toán mô hình hóa hệ rung động dựa trên kết quả đo thực nghiệm

Chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Minh Quân
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2016-2016
Thuộc chương trình Nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (VNSC)
Cán bộ tham gia  ThS. Phạm Minh Quân, ThS. Trương Xuân Hùng, ThS. Bùi Nam Dương, ThS. Phan Hoài Thư
Tổng kinh phí (triệu đồng)
30
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ