Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu phương pháp tích hợp dữ liệu hiện trạng sử dụng đất với ảnh vệ tinh MODIS phục vụ theo dõi, giám sát biến động sử dụng đất.

Chủ nhiệm đề tài ThS. Lê Thị Thu Hằng
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2016-2016
Thuộc chương trình Nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (VNSC)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
23
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ