Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu đặc trưng biến động hình thái lòng dẫn sông Hồng đoạn Sơn Tây – Hà Nội từ năm 1965 đến nay

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2014-2014
Thuộc chương trình Đề tài cơ sở dành cho cán bộ khoa học trẻ
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
30
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ