Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu các phương pháp xác định mô đun ứng suất vật liệu composite sử dụng cho bài toán phân tích tần số dao động riêng của vệ tinh

Chủ nhiệm đề tài ThS. Bùi Nam Dương
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2017-2017
Thuộc chương trình Đề tài cơ sở dành cho cán bộ khoa học trẻ
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
20
Tình trạng (09/2017) Đang thực hiện
Chia sẻ