Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Kỹ thuật viễn thám trong giám sát đất nông nghiệp vùng ĐBSCL: Mô hình kết hợp thông tin không gian-đa thời gian ảnh vệ tinh

Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Huy Thông
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2015-2015
Thuộc chương trình Đề tài cơ sở dành cho cán bộ khoa học trẻ
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
20
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ