Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
 • English

Thông báo mời thầu gói thầu: MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực” (Tiếng Anh: Package 1 “Satellite I, Equipment I, Capacity Development”)

 1. Tên gói thầu: MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực” (Tiếng Anh: Package 1 “Satellite I, Equipment I, Capacity Development”)
 • Nội dung chính của gói thầu: Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng.
 1. Tên dự án: Dự án thành phần 3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (“The Project for disaster and climate change countermeasures using Earth observation”)
 2. Nguồn vốn: Vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế

(Quốc tịch hợp lệ của Nhà thầu được đưa ra dưới đây:

 • Nhật Bản trong trường hợp nhà thầu chính; và
 • Tất cả các quốc gia và khu vực trong trường hợp là nhà thầu phụ

Thông tin chi tiết được đưa ra trong Hiệp định vay vốn số VN11-P2 cho Dự án Ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát Trái đất giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 02 tháng 11 năm 2011)

 1. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.
 2. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00, ngày 22 tháng 7 năm 2016 đến 14 giờ 00, ngày 12 tháng 9 năm 2016 (trong giờ hành chính, theo giờ Việt Nam)
 3. Địa điểm phát hành HSMT:
 • Địa chỉ: Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Tầng 9, Tòa nhà Trung tâm,18 Hoàng Quốc Việt,Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội;
 • Điện thoại: +84 4 37917675;
 • Fax: +84 4 37627205;
 • Email: bidding@vnsc.org.vn.
 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 22.000.000 VNĐ (Hai mươi hai triệu Đồng Việt Nam)
 2. Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 JPY (Bốn trăm triệu Yên Nhật Bản)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo đảm dự thầu thực hiện theo một trong các hình thức dưới đây:

+ Thư bảo lãnh vô điều kiện phát hành bởi một ngân hàng hoặc một bên bảo lãnh

+ Thư tín dụng không hủy ngang

+ Tiền mặt hoặc séc xác nhận

 1. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 12 tháng 9 năm 2016 (giờ Việt Nam)
 2. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 12 tháng 9 năm 2016 (giờ Việt Nam)
Chia sẻ