Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

THÔNG BÁO MỜI THẦU Gói thầu: XD3-DATP5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình tại Khu Nam Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”

Bên mời thầu: Trung tâm Vệ tinh Quốc gia;

Gói thầu: XD3-DATP5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình tại Khu Nam Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”;

Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình tại Khu Nam Trung tâm Vũ trụ Việt Nam của Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 21 tháng.

Dự án: Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Nguồn vốn: Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước và Trái phiếu Chính phủ.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 29 tháng 8 năm 2016  đến trước 14 giờ 00, ngày 19 tháng 9 năm 2016 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSMT: Trung tâm Vệ tinh Quốc gia,

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 4 37917675

Fax:  +84 4 37627205

Email:  bidding@vnsc.org.vn

Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

Bảo đảm dự thầu: 3.000.000.000 đồng  (Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 19 tháng 9 năm 2016.

Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 19 tháng 9 năm 2016.

Chia sẻ