Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo mời thầu gói thầu: TV32-DATP5 “Thiết kế sơ bộ phần trưng bày cho Bảo tàng vũ trụ”

Gói thầu: TV32-DATP5 “Thiết kế sơ bộ phần trưng bày cho Bảo tàng vũ trụ” (Basic exhibition design work) .

Nội dung chính của gói thầu: Thiết kế sơ bộ phần trưng bày cho Bảo tàng Vũ trụ của Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng

Dự án: Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Nguồn vốn: Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước, Trái phiếu Chính phủ.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00 ngày 10/6/2016 đến 15 giờ 00 ngày 21/07/2016 (trong giờ hành chính).

Địa điểm : Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,18 Hoàng Quốc Việt,Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 4 37917675

Fax:  +84 4 37627205

Email:  bidding@vnsc.org.vn

Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng hoặc 100 USD

Thời điểm đóng thầu: 15  giờ 00, ngày 21  tháng 07 năm 2016

Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30 ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

Thông báo mời thầu đã được đăng tải trên Báo đấu thầu số 102 ngày 03/6/2016 với các nội dung đăng tải như trên.

Chia sẻ