Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
 • English

THÔNG BÁO DANH SÁCH NGẮN – Gói thầu: TV1-TTVTVN “Dịch vụ tư vấn”

Tên gói thầu: TV1-TTVTVN “Dịch vụ tư vấn”

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế quốc tế

Tên dự án: Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (“Project for Disaster and Climate Change Countermeasures Using Earth Observation Satellite”)

Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: Quyết định số 259/QĐ-VTQG ngày 14/7/2016 của Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia

Danh sách ngắn:

Liên danh PADECO và Japan Space Systems (JSS)

PADECO Co., Ltd:

 • Địa chỉ: Shin-Onarimon Bldg., 6-17-19 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004, Japan
 • Điện thoại: +81-3-5733-0855
 • Fax: +81-3-5733-0856
 • URL: http://www.padeco.jp/v2/

Japan Space Systems (JSS):

 • Địa chỉ: The Kikai Shinko Kaikan Bldg., 3-5-8 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-0011, Japan
 • Điện thoại: +81-3-6809-1401
 • Fax: +81-3-3432-3760
 • URL: http://jspacesystems.or.jp/en_/

Liên danh Japan Manned Space Systems Corporation (JAMSS) và IDEA Consultants, Inc.

Japan Manned Space Systems Corporation (JAMSS):

 • Địa chỉ: Otemachi Bldg., 1-6-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0004, Japan
 • Điện thoại: +81-3-3211-2002
 • Fax: +81-3-3211-2004
 • URL: www.jamss.co.jp/en/index.html

IDEA Consultants, Inc.:

 • Địa chỉ: 3-15-1 Komazawa, Setagaya-ku, Tokyo 154-8585, Japan
 • Điện thoại: +81‐45‐593‐7637
 • Fax: +81‐45‐593‐7636
 • URL: http://ideacon.jp/en/
Chia sẻ