Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Lễ mở thầu – phần HSDXTC gói thầu TV32-DATP5 “Thiết kế sơ bộ phần trưng bày cho Bảo tàng Vũ trụ (Basic exhibition design work)” của DATP5 5 “Cơ sở vật chất II” Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Ngày 08 tháng 8 năm 2016, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã tổ chức Lễ mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu TV32-DATP5 “Thiết kế sơ bộ phần trưng bày cho Bảo tàng Vũ trụ (Basic exhibition design work)” của Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đến tham dự lễ mở thầu có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, đại diện Tư vấn đấu thầu, các Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

IMG_7980

Đúng 14h00 ngày 08/8/2016, Ông Vũ Anh Tuân – Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia tuyên bố khai mạc buổi lễ mở thầu phần Hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu TV32-DATP5. Đại diện Tư vấn đấu thầu đã thực hiện các thủ tục mở thầu phần hồ sơ đề xuất tài chính. Sau đó các bên tham dự lễ mở thầu cùng ký vào biên bản mở thầu – phần hồ sơ đề xuất tài chính.

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Anh Tuân, Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia gửi lời cảm ơn đến cơ quan chủ quản, các Nhà thầu đã tham gia buổi lễ.

Đúng 15h00 phút, lễ mở thầu – phần hồ sơ đề xuất tài chính kết thúc tốt đẹp.

Chia sẻ