Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Hội nghị tiền đấu thầu Gói thầu MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực” (Package 1 “Satellite I, Equipment I, Capacity Development)

Ngày 10/8/2016, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tiền đấu thầu gói thầu MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực” (Package 1 “Satellite I, Equipment I, Capacity Development”) của Dự án thành phần 3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Tham dự Hội nghị tiền đấu thầu có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, đại diện Nhóm chuyên gia hỗ trợ dự án từ Nhà tài trợ JICA (SAPMAN), đại diện Tư vấn đấu thầu, các Nhà thầu cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

IMG_7991

Nhà thầu tham dự Hội nghị tiền đấu thầu

Đúng 10 giờ 00 phút, Đại diện chủ đầu tư, ông Vũ Việt Phương – Phó Giám đốc đã tuyên bố khai mạc Hội nghị tiền đấu thầu gói thầu MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực” (Package 1 “Satellite I, Equipment I, Capacity Development”).

IMG_7997

Ông Vũ Việt Phương tuyên bố khai mạc Hội nghị tiền đấu thầu

Hội nghị được diễn ra một cách nghiêm túc, tập trung vào giải đáp, làm rõ các câu hỏi, vướng mắc của Nhà thầu về các nội dung của Hồ sơ mời thầu.

IMG_7999

Không khí nghiêm túc tại hội nghị

Toàn bộ các nội dung giải đáp sẽ được Chủ đầu tư lập thành văn bản gửi đến các Nhà thầu tham gia mua Hồ sơ mời thầu.

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Việt Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia gửi lời cảm ơn sự quan tâm và tham dự của đại diện các cơ quan, tổ chức và Nhà thầu.

Đúng 12 giờ 00 phút,  Hội nghị kết thúc tốt đẹp.

 

Tạ Khánh Huyền

Chia sẻ