Vietnam Academy of Science and Technology
Vietnam National Space Center
Vietnam national space center
Language
 • Tiếng Việt
 • English

Department of Integrated Satellite Technology Applications & Research

The Department of Integrated Satellite Technology Application and Research (iSTAR) was established in 2011 by Vietnam National Satellite Center (VNSC). Research topics

 • Building geo-database;
 • Advanced GIS and GNSS technologies;
 • Remote sensing applications

Address: 305, 3rd floor, 2A Building – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: istar@vnsc.org.vn

Members

No. Name Position Qualifications Research interests Email
1 Vu Anh Tuan Head of Department Doctor Remote sensing data processing vatuan@vnsc.org.vn
2 Nguyen Tien Cong Senior Researcher Master Remote Sensing ntcong@vnsc.org.vn
3 Ngo Duc Anh Researcher Master Remote Sensing & WebGIS ndanh@vnsc.org.vn
4 Nguyen Manh Hung Researcher Master GIS nmhung@vnsc.org.vn
5 Đoan Thi The Researcher Engineer GIS and Remote Sensing dtthe@vnsc.org.vn

Projects and contracts

 1. Research on applying GIS to erosion risk for transportation infrastructure in Western mountainous region of Vietnam. A joint science project with partner: Institute of transport science and technology (ITST) (2011-2012)
 2. Building and technology transferring the WebGIS for resource, environment and land management in Dien Bien province, Vietnam (2013-2015).
 3. Research on developing an information system of forest monitoring and management in Central Highland region, Vietnam with multi-temporal and multi-scale satellite data. (2012-2015). Joint science project with partner: Institute of Space Technology.
 4. Applying GIS and remote sensing to create forest map in Cao Bang province, Vietnam (2012).
 5. Improvement forest geo-database with remote sensing data for Bà Rịa – Vũng Tàu province (2013-2014).
 6. Improvement forest geo-database with remote sensing data for Đồng Nai province, Vietynam (2014-2015).

Contributions in conference proceedings

 1. Nguyễn Tiến Công, Vũ Anh Tuân, Ngô Đức Anh, (2012). Kết hợp công nghệ phân ngưỡng ảnh viễn thám và GIS để phát hiện các điểm nguy cơ trượt lở ở hệ thống giao thông tỉnh Hòa Bình. Báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, 12/4/2012. Tr.133-136.
 2. Ngô Đức Anh, Nguyễn Đình Khoa, (2012). Áp dụng mô hình TRIGRS để đánh giá mức độ sạt lở đất nông khu vực Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình. Báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, 12/4/2012.
 3. Vũ Anh Tuân, Ngô Đức Anh, (2012). Đánh giá biến động rừng tỉnh Sơn La và Hòa Bình bằng ảnh vệ tinh độ phân giải cao. Báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, 12/4/2012.
 4. Vũ Anh Tuân, Ngô Đức Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Đình Khoa, (2012). Ứng dụng mô hình hóa trong đánh giá nguy cơ trượt lở đất cho công trình giao thông, ví dụ QL6 tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Giao thông Vận tải (ISSN 0866-7012). Số 12/2012.
 5. Nguyễn Tiến Công, Ngô Đức Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy, (2014). Temporal and Spatial Changes of the Coastline and Coastal Wetlands in the Red River Estuary, Vietnam from 1986 to 2013. Proceeding PORSEC 2014, the 12th Biennial Conference Pan Ocean Remote Sensing Conference, Bali 4-7 Nov 2014.