Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo kết quả lựa chọn ý tưởng Cuộc thi Cansat 2016

Chia sẻ