Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Chia sẻ